4 Jaar Reparatiegarantie

Dat is nogal wat. Bij SEAT krijg je vanaf 1 juni 2017 maar liefst 4 jaar reparatiegarantie op alle reparaties die vanaf dat moment door de officiële SEAT-dealer aan de auto zijn verricht. Een beter bewijs voor het vertrouwen in de kwaliteit van onze producten èn vakmanschap van onze monteur bestaat niet.

Reparaties

Onder reparaties verstaan we de niet vooraf planbare werkplaatsactiviteiten. Deze zijn veelal afhankelijk van rijgedrag en externe omstandigheden. Voorbeelden van reparaties zijn bijvoorbeeld het vervangen van turbo’s of aircopompen. Hiervoor geldt 4 jaar reparatiegarantie*.

Onderhoud

Onderhoud bevat alle vooraf planbare activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Longlife onderhoudsservice, vervangen van bougies en vervangen van filters. Ook hier zit 4 jaar reparatiegarantie op, maar gemaximeerd tot de geldende (voorgeschreven) vervangingstermijn*.

Services

LET OP! Services zijn diensten die plaats vinden op klantverzoek of van overheidswege. Zoals apk, bandenservice en checks zoals de zomer-, wintercheck en welkomstcheck. Deze vallen niet onder de 4 jaar reparatiegarantie.

Onderhoud plannen

 

 

Uitzonderingen

Normale slijtage
Slijtage aan rem- en koppelingsvoering, remblokken en -schijven, banden, ruitenwisserbladen, gloei- en halogeenlampen enz. valt niet onder garantie. Ook vroegtijdige slijtage van motor of delen daarvan, als gevolg van onderhoud dat niet volgens fabrieksvoorschrift is uitgevoerd, wordt niet onder garantie vergoed. Hetzelfde geldt bij voortijdige onderdelenslijtage die terug te voeren is op omstandigheden als hiervoor genoemd, alsmede abnormale rij- en bedieningsstijl.

Geldende vervangingstermijnen
Met name bij onderhoudswerkzaamheden gelden altijd vervangings of herhalingsintervallen, afhankelijk van model en type. Voorbeeld: Stel voor de bougies van model X geldt een vervangingsinterval van 90.000 km of 2 jaar. Mocht na vervanging van deze bougies onverhoopt een productfout en/of montagefout optreden, dan geldt voor beide een volledige garantie. Deze is echter gemaximieerd op – in dit geval – 90.000 km of 2 jaar, welke het eerst bereikt wordt.

Invloeden van buitenaf 
Schade door invloeden van buitenaf valt niet onder de garantie. Hiervan is sprake bij beschadigingen die ontstaan zijn door bijvoorbeeld klimatologische, chemische, thermische, mechanische of andere inwerking van buitenaf, zoals:

  • Steenslag met daaruit voortvloeiende roestverschijnselen, glasbreuk, enz.
  • Industrievervuiling
  • Lak en carrosserieschades door zout, zand, storm, bloesem, boomhars, (vogel) uitwerpselen, enz.
  • Glasbreuk bij gehard glas (zij- en achterruit)

Garantie op garantie 
Op eerdere werkzaamheden die onder garantie zijn uitgevoerd, geldt de normale garantietermijn op het oorspronkelijke voertuig. Of simpel gesteld: 4 jaar werkplaatsgarantie geldt alleen voor werkzaamheden die door de klant betaald zijn.

Services 
Vanzelfsprekend geldt er geen garantie op uitgevoerde services zoals bijv. APK of Seizoenscheck. M.a.w. een uitgevoerde check op een onderdeel of systeem, geeft geen enkel recht op garantie op het betreffende systeem.

Uitvoerende dealer 
SEAT 4 jaar reparatiegarantie wordt alleen verleend door de dealer die de betreffende werkzaamheid heeft uitgevoerd.

HomeSEATWerkplaatsacties4 Jaar Reparatiegarantie